Projekti

Ukupno MW: 91,80

Mobile Godina
izgradnje
Naziv
projekta
Županija No. Proizvođač i tip
agregata
MW
onshore VE Katuni Godina izgradnje: 2016
Županija: Splitsko-dalmatinska
No.: 12
Proizvođač i tip
agregata: General Electric
2.85
MW: 34,20 MW
2016
VE Katuni Splitsko-dalmatinska 12 General Electric
2.85
34,20
onshore VE Ponikve Godina izgradnje: 2012
Županija: Dubrovačko-neretvanska
No.: 16
Proizvođač i tip
agregata: Enercon E-70
MW: 36,80 MW
2012
VE Ponikve Dubrovačko-neretvanska 16 Enercon E-70 36,80
onshore VE Orlice Godina izgradnje: 2009
Županija: Šibensko-kninska
No.: 11
Proizvođač i tip
agregata: 3x Enercon E-48
8x Enercon E-44
MW: 9,60 MW
2009
VE Orlice Šibensko-kninska 11 3x Enercon E-48
8x Enercon E-44
9,60
onshore VE Trtar-Krtolin Godina izgradnje: 2006
Županija: Šibensko-kninska
No.: 14
Proizvođač i tip
agregata: Enercon E-48
MW: 11,20 MW
2006
VE Trtar
Krtolin
Šibensko-kninska 14 Enercon E-48 11,20