VE Trtar-Krtolin

Vjetroelektrana Trtar-Krtolin je druga najstarija vjetroelektrana u Hrvatskoj, smještena u Šibensko-kninskoj županiji. Puštena je u pogon 2006. godine, a ukupna instalirana snaga elektrane iznosi 11,2 MW podijeljenih na 14 vjetroagregata tipa E-48 njemačkog proizvođača Enercon, koji proizvode gotovo 30 GWh električne energije godišnje.

Osnovne informacije o projektu

Broj vjetroagregata: 14
Proizvođač i tip
agregata:
Enercon E-48
Investicija: 1.250.000.000 €
Ukupno instalirana snaga: 11.20 MW
Godina izgradnje: 2006
Godišnja proizvodnja: 30 GWh
Godišnji doprinos
lokalnoj samoupravi:   
više od 35.000,00 €
Županija: Šibensko-kninska