Jedinice lokalne samouprave

wpd je već godinama i na mnogim tržištima pouzdan partner lokalnim zajednicama u razvoju vjetroagregata na njihovim područjima. Pružamo podršku u svim fazama projekta, od ideje do izgradnje i rada. Pri izradi projekta, posebno se obraća pažnja na prostorno planiranje gdje doprinosimo rješenjima koja vode brigu o naseljima, gospodarskim djelatnostima i ostalim mogućnostima koje se otvaraju izgradnjom vjetroelektrane, bez negativnih utjecaja na okoliš.

Kada je razvoj vjetroparka dobro usklađen s potrebama jedinice lokalne samouprave, on doprinosi zaštiti od požara, pristupačnosti i cestovnoj mreži na do tada izoliranim i teže dostupnim područjima. Tako omogućava razvoj poljoprivrednih djelatnosti, rekreacije i turističkih potencijala. Ovakvi projekti, jedinicama lokalne samouprave, donose i izravnu proračunsku korist kroz rentu vezanu uz proizvodnju.

Da bi šira javnost prihvatila promijene i osjetila pozitivne utjecaje projekta, neprestano tražimo načine da uključimo lokalne dobavljače u razvoj vjetroelektrana, a kroz transparentnu komunikaciju osiguravamo poštene uvjete razvoja. Nadalje, svakim projektom, kroz društveno – odgovorne aktivnosti, doniramo potrebite institucije i ustanove te promičemo razvoj zajednica u kojima realiziramo projekt. Spremni smo za dugoročne projekte s jedinicama lokalne samouprave i vjerujemo da zajedno možemo stvoriti optimalan koncept za svaku Općinu ili Grad.