Vlasnici lokacija s potencijalom razvoja vjetroparkova

Diljem jugoistočne Europe postoje veliki prostori u privatnom vlasništvu, koji dijelom zbog segmentacije, a dijelom zbog fizičke nepristupačnosti nisu iskorišteni. Ako za neku sličnu lokaciju smatrate da je pogodna za razvoj vjetroelektrane, odnosno da ima vjetropotencijala, a imovinsko-pravni odnosi se mogu riješiti, slobodno nas kontaktirajte.

Razvoj vjetroelektrane može doprinijeti reguliranju imovinsko-pravnih odnosa, a izgradnja pristupnih cesta potom omogućiti korištenje parcela u obuhvatu. wpd zemljišta za izgradnju vjetroelektrana uzima u dugoročni najam te se vlasnicima isplaćuje postotak iz proizvodnje. Na ovaj se način i od samog se najma ostvaruju prihodi, a zemljište se i dalje može koristiti za poljoprivredu, stočarstvo ili šumarstvo.

Kontaktirajte nas s povjerenjem kako bismo procijenili potencijal vaše lokacije; ujedno možemo odmah procijeniti i okvirne prihode koji bi se mogli ostvarivati od najma sukladno predviđenoj instaliranoj snazi agregata.