VE Katuni

Vjetroelektrana Trtar-Krtolin je druga najstarija vjetroelektrana u Hrvatskoj. Puštena je u pogon 2006. godine. Ukupna instalirana snaga elektrane iznosi 11,2 MW podijeljenih na 14 vjetroagregata tipa E-48 njemačkog proizvođača Enercon, s kojima proizvodi oko 28 GWh električne energije godišnje.

Osnovne informacije o projektu

Broj vjetroagregata: 12
Proizvođač i tip agregata: General Electric 2.85
Investicija: 40.000.000 Euro
Ukupno instalirana snaga: 34.20 MW
Godina izgradnje: 2016
Godišnja proizvodnja: 100 GWh
Godišnji doprinos lokalnoj samoupravi:    1.000.000,00 kn
Županija: Splitsko-dalmatinska