VE Ponikve

Vjetroelektrana Ponikve nalazi se na poluotoku Pelješac i prva je vjetroelektrana sagrađena u Dubrovačko – neretvanskoj županiji. Izgradnja postrojenja počela je 2011. godine, a puštena je u pogon 2013. Ukupna instalirana snaga projekta iznosi 36,8 MW, podijeljenih na 16 Enerconovih E-70 vjetroagregata pojedinačne nazivne snage 2,3 MW. Elektrana na godišnjoj razini proizvodi oko 65 GWh čiste električne energije.

Osnovne informacije o projektu

Broj vjetroagregata: 16
Proizvođač i tip agregata: Enercon E-70
Investicija: 46.000.000 Euro
Ukupno instalirana snaga: 36.80 MW
Godina izgradnje: 2012
Godišnja proizvodnja: 65 GWh
Godišnji doprinos lokalnoj samoupravi:    650.000,00 kn
Županija: Dubrovačko-neretvanska