Potencijalni partneri

Jedinice lokalne samouprave

Već godinama i na brojnim tržištima wpd je pouzdan partner lokalnim zajednicama u razvoju vjetroagregata na njihovim područjima. Pružamo podršku u svim fazama razvoja od ideje do gradnje. Posebno je važno prostorno planiranje u kojem doprinosimo rješenjima koja vode brigu o naseljima, gospodarskim djelatnostima i dodatnim mogućnostima koje se otvaraju izgradnjom vjetroelektrane, bez negativnih utjecaja na okoliš.

Razvoj vjetroparka kada je usklađen s potrebama jedinice lokalne samouprave doprinosi požarnoj zaštiti, pristupačnosti i cestovnoj mreži na do tada izoliranim i teže dostupnim područjima te na taj način omogućava razvoj poljoprivrednih djelatnosti, rekreacije i turističkih potencijala. Jedinicama lokalne samouprave ovi projekti donose i izravnu proračunsku korist kroz rentu vezanu uz proizvodnju, koja je ili propisana ili se ona mora ponuditi u sklopu natječaja za koncesije.

Kako bi šira javnost također prihvatila i osjetila izravne benefite projekta, tražimo načine kako što više uključiti zajednicu i lokalne dobavljače u razvoj vjetroelektrane, a kroz transparentnu komunikaciju osiguravamo prihvaćenost i fer uvjete razvoja. Također, kroz društveno-odgovorne aktivnosti doniramo potrebite institucije i ustanove i promičemo razvoj zajednica u kojima realiziramo projekte. Spremni smo na dugoročne suradnje s jedinicama lokalne samouprave, čak i kada su one zainteresirane za veću ulogu u projektu, poput suvlasništva u projektu ili upravljanju dijela elektrane zbog zadovoljavanja vlastitih energetskih potreba i energetske neovisnosti. Vjerujemo da zajedno možemo pronaći optimalan koncept za Vašu Općinu ili Grad – obratite nam se s povjerenjem.

Vlasnici projekata u razvoju

Neovisno o tome u kojoj je fazi Vaš projekt i jeste li fizička osoba, obrt ili tvrtka, rado ćemo evaluirati ponudu koju imate jer su za nas svi projekti iskorištavanja potencijala obnovljivih izvora energije zanimljivi. Ukoliko je projekt zanimljiv, možemo uspostaviti partnerstvo i realizirati ga zajedno, održavajući dobre odnose sa svim zainteresiranim stranama. Imamo bogato iskustvo u medijaciji konflikata između uključenih dionika pa su često projekti u koje smo se uključili nakon dugih zastoja realizirani. Rad s wpd-om je rad s kompanijom koja uvažava i poštuje svoje partnere neovisno radi li se o velikim tvrtkama ili pojedincima.

Volimo surađivati s partnerima koji imaju dobre lokalne kontakte i znaju procijeniti potrebe zajednice u kojima se projekt predviđa realizirati kako bismo zadovoljili sve dionike. Sami djelatnici wpd-a su iskusni u razvojnim projektima i uz korporativnu kulturu usmjerenu na učinkovitost, kratak lanac odlučivanja i financijski potencijal uspješno ostvarujemo ideje i dodajemo vrijednost na kvalitete projektnog partnera.

Situacija na tržištu energije se mijenja sve brže pa je time teže osigurati financiranje i udovoljavanje svim suvremenim tehničkim i ekološkim standardima u pripremi projekata. Zbog toga se brojni projekti manjih, privatnih investitora i nakon ulaganja značajnih sredstava u pripremu nisu realizirali te su u prodaju došli već kada su bili tehnički-tehnološki zastarjeli i nezanimljivi. Suradnja s wpd-om umanjuje ovaj rizik i povećava šanse pravovremene realizacije projekta pa Vas pozivamo da nas kontaktirate s idejama i do sada učinjenim i postanete naš projektni partner!

Vlasnici lokacija s potencijalom razvoja vjetroparkova

Diljem jugoistočne Europe postoje veliki prostori u privatnom suvlasništvu, koji dijelom zbog segmentacije, a dijelom zbog fizičke nepristupačnosti nisu iskorištene. Ukoliko za neku sličnu lokaciju smatrate da je pogodna za razvoj vjetroelektrane, odnosno da ima vjetropotencijala, a imovinsko-pravni odnosi se mogu riješiti, slobodno nas kontaktirajte.

Razvoj vjetroelektrane može doprinijeti reguliranju imovinsko-pravnih odnosa, a izgradnja pristupnih cesta potom omogućiti korištenje parcela u obuhvatu. wpd zemljišta za izgradnju vjetroelektrana uzima u dugoročni najam te se vlasnicima isplaćuje postotak iz proizvodnje, ovisan o cijeni struje. Na ovaj se način i od samog najma ostvaruju solidni prihodi, a zemljište se i dalje može koristiti za poljoprivredu, stočarstvo ili šumarstvo.

Kontaktirajte nas s povjerenjem kako bismo za Vašu lokaciju procijenili potencijal iskorištavanja obnovljivih izvora energije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje elektrane; ujedno možemo odmah procijeniti i okvirne prihode koji bi se mogli ostvarivati od najma sukladno predviđenoj instaliranoj snazi agregata.